'SHWMAE'?

'SHWMAE'?

Welcome to our website for tourism in Ceredigion.

Croeso i'n gwefan ar gyfer twristiaeth yng Ngheredigion..

This is a magical destination packed full of mystical sites, jaw-dropping scenery and spectacular wildlife such as bottle-nose dolphins.

Mae'r gyrchfan hudolus hyn yn llawn safleoedd cyfriniol, golygfeydd ysblennydd a

bywyd gwyllt anhygoel fel dolffiniaid.

Ceredigion is a special destination in Wales where you can find an authentic Welsh experience.

Over half the population speak the Welsh language and you're almost guaranteed

a 'Shwmae' from a 'Cardi' (Ceredigion person) along your journey.

Mae Ceredigion yn gyrchfan arbennig yng Nghymru lle gallwch ddod o hyd i brofiad Cymraeg dilys.

Mae dros hanner y boblogaeth yn siarad

y Gymraeg ac rydych bron yn sicr o glywed Shwmae wrth 'Cardi' yn ystod eich ymweliad.

If you're a foodie, Ceredigion will not disappoint with a huge wealth of eateries from funky street food venues to high-end fine dining establishments.

Os ydych chi'n hoff o fwyd, ni fydd Ceredigion yn siomi gyda chyfoeth o f

wytai o leoliadau bwyd stryd ffynci i sefydliadau bwyta gwych ar ben uchel.

Come and discover what we have to offer here, you'll never want to leave!

Dewch i ddarganfod beth sydd gennym i'w gynnig yma, ni fyddwch chi byth eisiau gadael!